Redirecting to https://lentex.am/am/stores. Lentex - Stores
close
close
Select Country
Armenia Russia
VIVA LENTEX DANNI
ԳԼԽԱՎՈՐ Oletti ԿԱՆԱՑԻ ՏՂԱՄԱՐԴՈՒ ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՆՈՐԱԾՆԻ ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱԼՈԳ

ՆԵՐԿԱՅԱՑՈւՑԻՉՆԵՐ

ՄԵՐ ԽԱՆՈՒԹՆԵՐԻ ՑԱՆՑԸ

Հասցեներ

Գյումրի, Հայաստան

Վ. Սարգսյան 111/3 Հեռախոս: +374 93 26 61 63

E-mail: info@lentex.am

Քարտեզ
Երևան, Հայաստան

Արշակունյաց պողոտա, 15 Հեռախոս: +374 (93) 56 35 48

E-mail: garibalasanyan@yahoo.com

Քարտեզ
Աբովյան, Հայաստան

Պիոներական 1/25 Հեռախոս: +374 (93) 21-75-51

E-mail: pashayanedvard@gmail.com

Քարտեզ
Երևան, Հայաստան

Արշակունյաց պող. 17/10 Հեռախոս: +374 33 26 62 60

E-mail: lentexshopcity@mail.ru

Քարտեզ