Անուն՝
Ազգանուն՝
Էլ. Հասցե՝
Հեռախոս՝
Երկիրը՝
Քաղաքը՝

Հայաստանի Հանրապետություն,
ք. Գյումրի, Կամոյի փ. 45,
Գրասենյակ՝ ք. Գյումրի, Վ. Սարգսյան 29/6
Հեռ. (+374 312) 66162
Բջջ. (+374 91) 427410
Ֆակս. (+374 312) 36760